Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheSecurityMode Enumeration

Enumeration indicating whether channel security is enabled for data sent between client and server. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum DataCacheSecurityMode

Member nameDescription
NoneSpecifies that no security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
TransportSpecifies that transport security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
MessageSpecifies that message security is used. This is the security mode required for AppFabric caches, which use the Access Control Service (ACS). Applies only to the server versions of AppFabric.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft