EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheSecurity.SecurityMode Property

 

The SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSecurityMode SecurityMode { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheSecurityMode

Returns the SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.

Return to top
Pokaż: