EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheSecurity.ProtectionLevel Property

 

The ProtectionLevel set for the DataCacheSecurity object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheProtectionLevel ProtectionLevel { get; }
Return to top
Pokaż: