EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheReadyRetryPolicy Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyMaximumRetryIntervalInSeconds

The maximum number of seconds between retries.

System_CAPS_pubpropertyRetryCount

The number of retry attempts.

Return to top
Pokaż: