EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheOperationDescriptor.RegionName Property

 

Returns the RegionName property.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string RegionName { get; }

Property Value

Type: System.String

A string representing the current value of the RegionName property.

Return to top
Pokaż: