Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheOperationDescriptor Class

Represents a notification event for operations performed against the cache, such as Add or Remove.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..BaseOperationNotification
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheOperationDescriptor

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Deklaracja
<SerializableAttribute> _
Public Class DataCacheOperationDescriptor _
	Inherits BaseOperationNotification
'Użycie
Dim instance As DataCacheOperationDescriptor

The DataCacheOperationDescriptor type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheOperationDescriptorCreates a new instance of the DataCacheOperationDescriptor class using the specified parameters.
Top

  NameDescription
Public propertyCacheNameName of the cache in which the operation occurred. Applies only to the server versions of AppFabric. (Inherited from BaseOperationNotification.)
Public propertyKeyReturns the Key property.
Public propertyOperationTypeThe type of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric. (Inherited from BaseOperationNotification.)
Public propertyRegionNameReturns the RegionName property.
Public propertyVersionThe version of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric. (Inherited from BaseOperationNotification.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringReturns the string representation of the DataCacheOperationDescriptor object. (Overrides BaseOperationNotification..::..ToString()()()().)
Top

Not supported in Windows Azure Shared Caching.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft