Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheLockHandle Class

Represents the structure used as a key to lock and unlock cached objects in a pessimistic concurrency scenario.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheLockHandle

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[DataContractAttribute(Name = "DataCacheLockHandle", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/velocity/namespace")]
public class DataCacheLockHandle

The DataCacheLockHandle type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringReturns the specified object to string. (Overrides Object..::..ToString()()()().)
Top

In order for an object to be unlocked, the appropriate DataCacheLockHandle must be provided to the unlocking methods (for example, PutAndUnlock()()()() and Unlock()()()()). The DataCacheLockHandle is provided by the locking method, GetAndLock()()()().

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft