Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheLocalCacheProperties Class

 

Updated: June 30, 2012

Specifies the local cache settings for a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

System.Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheLocalCacheProperties

Public Class DataCacheLocalCacheProperties

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDataCacheLocalCacheProperties()

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class.

System_CAPS_pubmethodDataCacheLocalCacheProperties(Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class. This overloaded constructor accepts parameters that configure the properties of local cache.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyDefaultTimeout

Gets the default timeout for items in the local cache.

System_CAPS_pubpropertyInvalidationPolicy

Gets the invalidation policy for items in the local cache.

System_CAPS_pubpropertyIsEnabled

Gets a Boolean value indicating whether local cache is enabled for the cache client.

System_CAPS_pubpropertyObjectCount

Gets the maximum number of objects permitted in the local cache.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

To use this class, assign an instance of it to the LocalCacheProperties property of the DataCacheFactoryConfiguration class.

Note that the properties of this class are read-only. Because of this, you must use the overloaded constructor to assign values to the properties.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft