Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ToString Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Creates a string representation of the DataCacheItem object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System..::..String
Returns String.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft