Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RegionName Property

If applicable, the name of the region where the object is stored.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string RegionName { get; internal set; }

Property Value

Type: System..::..String
A string value that represents, if applicable, the name of the region where the object is stored.

The DataCacheItem class is especially useful for updating tags associated with the object and concurrency operations. Tags are not supported in Windows Azure Shared Caching.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft