Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ExtensionTimeout Property

The amount of time to extend the object lifetime on each access.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan ExtensionTimeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft