Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheFactory Class

Provides methods to return DataCache objects that are mapped to a named cache. This class also enables programmatic configuration of the cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheFactory

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public sealed class DataCacheFactory : IDisposable

The DataCacheFactory type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheFactory()()()()Used for configuring a cache client based on the application configuration file.
Public methodDataCacheFactory(DataCacheFactoryConfiguration)Used for programmatically configuring a cache client.
Top

  NameDescription
Public methodDisposeCloses the DataCacheFactory object and releases all associated resources.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetCacheReturns the cache client, an instance of the DataCache object.
Public methodGetDefaultCacheReturns the cache client corresponding to the default cache, an instance of the DataCache object.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft