EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheException.Message Property

 

The description of the exception encountered.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string Message { get; }

Property Value

Type: System.String

A String that describes the type of exception encountered.

Return to top
Pokaż: