EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheException.GetObjectData Method (SerializationInfo, StreamingContext)

 

The interface that is used for serialization.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[SecurityCriticalAttribute]
public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parameters

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo

The SerializationInfo class used to store all the data that you need to serialize the exception.

context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext

The StreamingContext class used to describe the source and destination of the exception.

Return to top
Pokaż: