EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheException Constructor

 

Initializes a new instance of the DataCacheException class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDataCacheException()

Initializes a new instance of the DataCacheException class.

System_CAPS_protmethodDataCacheException(SerializationInfo, StreamingContext)

Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide serialization information with the exception.

System_CAPS_pubmethodDataCacheException(String)

Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message with the exception.

System_CAPS_pubmethodDataCacheException(String, Exception)

Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message and another exception with the exception.

Return to top
Pokaż: