EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorSubStatus.NoWriteQuorum Field

 

Unable to satisfy the specified write quorum of cache hosts.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NoWriteQuorum

Field Value

Type: System.Int32

When the Secondaries option is enabled on a cache, there must be a quorum of cache hosts to support the high availability feature.

Return to top
Pokaż: