EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorSubStatus.KeyTooLarge Field

 

The specified key name is too large. The key size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int KeyTooLarge

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: