EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.SqlAuthenticationNotSupported Field

 

SQL Server authentication is not permitted with the SQL Server provider for the cache cluster configuration store. Windows authentication must be used.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int SqlAuthenticationNotSupported

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: