EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.ServerNull Field

 

The server passed to the T:Microsoft.Data.Caching.DataCacheFactory constructor is null.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ServerNull

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: