Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.RetryLater Field

 

Temporary failure, retry the operation later.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RetryLater

Field Value

Type: System.Int32

This is one of the common errors that could happen on any calls to the AppFabric Caching caching API. For more information, see .a07c9a38-8bdd-4cea-854a-8569fc2a7fea

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft