Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NotificationInvalidationNotSupported Field

Cache notifications are not supported because the named cache has been created without notifications enabled.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NotificationInvalidationNotSupported

In order for your application to use notifications, you need to enable them on a named cache. Use the NotificationsEnabled parameter with the New-Cache or Set-CacheConfig commands. For more information, see Cache Administration with PowerShell (Velocity).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft