EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.NonDomainNWService Field

 

The Network Service account is not permitted for a workgroup-based configuration of the Caching Service.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NonDomainNWService

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: