EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.InvalidCacheLockHandle Field

 

The specified lock handle is not valid.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int InvalidCacheLockHandle

Field Value

Type: System.Int32

The lockHandle parameter of the lock-related methods must match the T:Microsoft.Data.Caching.DataCacheLockHandle of the locked object to succeed. For more information about concurrency, see and .a883d7bd-3bf6-42f8-840b-bb2efd5741dac691c2f8-e6f3-49b2-ac01-be84c919a56d

Return to top
Pokaż: