Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ConnectionTerminated Field

The connection was terminated. This could be caused by server or network problems.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ConnectionTerminated

This is one of the common errors that could happen on any calls to the AppFabric Caching caching API. For more information, see Common Exceptions (AppFabric Cache Client).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft