EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.CacheItemVersionMismatch Field

 

The object in the cache does not match with the specified version.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheItemVersionMismatch

Field Value

Type: System.Int32

Version comparisons are only meaningful when comparing versions of the same item specified with the same key. Comparison methods may return a result, but the result is only valid for versions of the same key.

Return to top
Pokaż: