Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CacheAdminRevokeClientAccountErrorFormat Field

An error occurred attempting to remove an account from the list of allowed client accounts.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminRevokeClientAccountErrorFormat

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft