EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.CacheAdminMaxCachesCreated Field

 

The specified named cache cannot be created, because the cache cluster has reached the maximum number of named caches.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminMaxCachesCreated

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: