EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.CacheAdminGrantClientAccountErrorFormat Field

 

An error occurred attempting to add an account to the allowed client accounts list.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminGrantClientAccountErrorFormat

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: