EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.CacheAdminCacheCreationInconsistencyFailure Field

 

The named cache could not be created due to a detected inconsistency in the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminCacheCreationInconsistencyFailure

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: