EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.AuthorizationTokenNotValid Field

 

The authentication token provided is not in a valid format.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int AuthorizationTokenNotValid

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: