EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheErrorCode.AcsTokenRequestFailedAuthError Field

 

The ACS token provided failed the authentication process.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int AcsTokenRequestFailedAuthError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Pokaż: