EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.ResetObjectTimeout Method

 

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the cache before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodResetObjectTimeout(String, TimeSpan)

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the cache before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

System_CAPS_pubmethodResetObjectTimeout(String, TimeSpan, String)

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the region before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

Return to top
Pokaż: