EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.Prepend Method

 

Prepends a string to a string object stored in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodPrepend(String, String)

Prepends a string to a string object stored in the cache.

System_CAPS_pubmethodPrepend(String, String, String)

Prepends a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Return to top
Pokaż: