EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.GetSystemRegionName Method (String)

 

Returns the system region name for the specified key. Not supported in Windows Azure Shared Caching.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public string GetSystemRegionName(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String

The key for which to find the associated system region.

Return Value

Type: System.String

Returns the region name as a String.

Note that this method only retrieves the region name for items added to the default region. This happens when you add items to the cache without specifying a named region. There is no way to currently retrieve the named region associated with a given key.

Return to top
Pokaż: