EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCache.GetCacheItem Method

 

Gets a DataCacheItem object to retrieve all information associated with your cached object in the cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodGetCacheItem(String)

Gets a DataCacheItem object to retrieve all information associated with your cached object in the cluster.

System_CAPS_pubmethodGetCacheItem(String, String)

Gets a DataCacheItem object to retrieve all information associated with your cached object in the cluster. For objects stored in regions. This overload is not supported in Windows Azure Shared Caching.

Return to top
Pokaż: