EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

GetEntries Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ICollection<ConfigStoreEntry> GetEntries(
	Object transactionContext,
	string type
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
Internal.
type
Type: System..::..String
Internal.

Implements

ICustomProvider..::..GetEntries(Object, String)
Pokaż: