EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ConfigStoreEntry.Version Property

 

The version of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long Version { get; }

Property Value

Type: System.Int64

A Int64 value that is greater than 0.

Return to top
Pokaż: