Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ConfigStoreEntry Class

Represents a key-value pair that can be used by a custom provider for the cache cluster configuration store. Applies only to the server versions of AppFabric.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..ConfigStoreEntry

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Deklaracja
Public NotInheritable Class ConfigStoreEntry
'Użycie
Dim instance As ConfigStoreEntry

The ConfigStoreEntry type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodConfigStoreEntryCreates a new instance of the ConfigStoreEntry class. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top

  NameDescription
Public propertyKeyThe key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.
Public propertyVersionThe version of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Use this class as a part of the implementation of the ICustomProvider interface that defines a custom provider for the cache cluster configuration store.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft