Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CacheOperationType Enumeration

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public enum CacheOperationType

Member nameDescription
Unknown
Get
Put
Add
BulkGet
Remove
ResetObjectTimeout
GetIfNewer
GetAndLock
PutAndUnlock
Unlock
LockedRemove
GetCacheItem
CreateRegion
RemoveRegion
ClearRegion
AsyncGet
ClearCache
Increment
Concatenate
ContainsKey
GetAllKeys

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft