EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CacheOperationStartedEventArgs Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyOperationContext

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubpropertyOperationType

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Return to top
Pokaż: