Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CacheOperationCompletedEventArgs Class

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System..::..Object
  System..::..EventArgs
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..CacheOperationCompletedEventArgs

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public ref class CacheOperationCompletedEventArgs : public EventArgs

The CacheOperationCompletedEventArgs type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyExceptionObjectInfrastructure.
Public propertyHasSucceededInfrastructure.
Public propertyOperationContextInfrastructure.
Public propertyOperationTypeInfrastructure.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft