Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

OperationType Property

The type of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheOperations OperationType { get; }

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft