EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CacheDiagnostics Class

 

Updated: June 30, 2012

Used to configure cache diagnostics.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching.AzureCommon
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.AzureCommon (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.AzureCommon.dll)

System.Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching.AzureCommon.CacheDiagnostics

[<AbstractClass>]
[<Sealed>]
type CacheDiagnostics = class end

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticConfigureDiagnostics(DiagnosticMonitorConfiguration)

Configures cache diagnostics using the specified diagnostic monitor configuration. This uses the diagnostic configuration setting to update any dynamic changes.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticConfigureDiagnostics(String, DiagnosticMonitorConfiguration)

Configures cache diagnostics using the specified diagnostic monitor configuration. This uses the diagnostic configuration setting to update any dynamic changes.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticConfigureMemcacheShimCrashDumps(DiagnosticMonitorConfiguration)

Configures memcache shim diagnostics using the specified diagnostic monitor configuration.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż: