EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

AddUserState.NewUser Property

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public bool NewUser { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

Returns Boolean.

Return to top
Pokaż: