Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageReceiver.BeginPeekBatch Method (Int64, Int32, AsyncCallback, Object)

 

Begins an operation to peek a batch of message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginPeekBatch(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64

The sequence number from where to peek a batch of message.

messageCount
Type: System.Int32

The number of message.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

The result of the operation to peek a message.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft