Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.PeekBatch Method (Int64, Int32)

 

Returns without removing the first messages in a batch.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> PeekBatch(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64

The starting point from which to browse a message.

messageCount
Type: System.Int32

The number of messages in a batch.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

The collection of first messages in a batch.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft