Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

apns object

Updated: February 25, 2015

Enables you to send push notifications to an iOS app from Microsoft Azure Mobile Services server scripts using Azure Notification Hubs. The payload for an APNS notification has the following JSON format:

{
    aps: {
        badge: badge_number,
        alert: 'alert_text',
        sound: 'sound_file',
        payload: payload_object,
        expiry: expire_date
    }
}

createNativeRegistration(token, tags, options, callback)
Creates a native APNS registration.

Parameters

Name Type Argument Description

token

string

The device token.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

options

object

<optional>

The request options or callback function.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createOrUpdateNativeRegistration(registrationId, token, tags, options, callback)
Creates or updates a native APNS registration.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

token

string

The device token.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

options

object

<optional>

The request options or callback function.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createOrUpdateTemplateRegistration(registrationId, token, template, options, callback)
Creates or updates a template registration.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

token

string

The device token.

template

string | array

The JSON payload for the message as specified below.

Properties

Name Type Argument Description

badge

number

<optional>

The number to display over the app icon.

alert

string

<optional>

The alert text.

sound

string

<optional>

The sound file name.

payload

object

<optional>

The payload object that contains the notification text.

expiry

date

<optional>

The expiration date.

When the payload is a string, follow the APNS format.

options

object

<optional>

The request options or callback function.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

createTemplateRegistration(token, tags, template, options, callback)
Creates a template registration.

Parameters

Name Type Argument Description

token

string

The device token.

tags

string | array

A single tag or array of tags (comma-separated list, no spaces).

template

string | array

The JSON payload for the message as specified below.

Properties

Name Type Argument Description

badge

number

<optional>

The number to display over the app icon.

alert

string

<optional>

The alert text.

sound

string

<optional>

The sound file name.

payload

object

<optional>

The payload object that contains the notification text.

expiry

date

<optional>

The expiration date.

When the payload is a string, follow the APNS format.

options

object

<optional>

The request options or callback function.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

listRegistrationsByToken(token, options, callback)
Retrieves a registration by device token.

Parameters

Name Type Argument Description

token

string

The device token.

options

object

<optional>

The request options or callback function. Additional properties are passed as headers.

Properties

Name Type Argument Description

top

object

<optional>

Specifies the maximum number of registration to obtain from the call.

skip

object

<optional>

Specifies the number of registrations to skip in the call.

callback

object

<optional>

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

send(tags, payload, callback)
Sends an APNS notification.

Parameters

Name Type Description

tags

string

A single tag or tag expression. When null, the message is sent to all template registrations.

payload

object | string

The JSON payload for the message as specified below.

Properties

Name Type Argument Description

badge

number

<optional>

The number to display over the app icon.

alert

string

<optional>

The alert text.

sound

string

<optional>

The sound file name.

payload

object

<optional>

The payload object that contains the notification text.

expiry

date

<optional>

The expiration date.

When the payload is a string, follow the APNS format.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

updateTemplateRegistration(registrationId, token, template, options, callback)
Updates an existing template registration.

Parameters

Name Type Argument Description

registrationId

string

The registration identifier.

token

string

The device token.

template

string | array

The JSON payload for the message as specified below.

Properties

Name Type Argument Description

badge

number

<optional>

The number to display over the app icon.

alert

string

<optional>

The alert text.

sound

string

<optional>

The sound file name.

payload

object

<optional>

The payload object that contains the notification text.

expiry

date

<optional>

The expiration date.

When the payload is a string, follow the APNS format.

options

object

<optional>

The request options.

callback

object

A JSON object that specifies the success and error callback functions.

For an example of how to send push notifications from your mobile service to an iOS app, see Add push notifications to your Mobile Services app.

The apns object is obtained from the push object in a server script. For a complete example, see Get started with push notifications.

The payload for an APNS notification has the following JSON format:

{
    aps: {
        badge: badge_number,
        alert: 'alert_text',
        sound: 'sound_file',
        payload: payload_object,
        expiry: expire_date
    }
}

When the alert field of the payload object is specified, the assigned text value is displayed as a toast notification. This notification is displayed even when the app is not running. The data in the payload field of the payload object is only displayed when the app is running.

The following example calls the send method to send a text notification to a specific device when a new item is inserted into a table.

function insert(item, user, request) {
  request.execute();
  push.apns.send(null, {
    alert: "Alert: " + item.text,
    payload: {
      inAppMessage: "Hey, a new item arrived: '" + item.text + "'"
    }
  });
}

Pokaż:
© 2015 Microsoft