Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.BeginGetTopics Method (String, AsyncCallback, Object)

 

Asynchronous version of GetTopics method.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginGetTopics(
	string filter,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

filter
Type: System.String

The string used to filter the topics to be retrieved.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndGetTopics delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to get all topics in the service namespace.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft