EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableOperation.Retrieve<TResult> Method (String, String, EntityResolver<TResult>)

 

Creates a new table operation that retrieves the contents of the given entity in a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Retrieve<TResult>(
	string partitionKey,
	string rowkey,
	EntityResolver<TResult> resolver
)

Parameters

partitionKey
Type: System.String

A string containing the partition key of the entity to retrieve.

rowkey
Type: System.String

A string containing the row key of the entity to retrieve.

resolver
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.EntityResolver<TResult>

The EntityResolver<T> implementation to project the entity to retrieve as a particular type in the result.

Type Parameters

TResult

The return type which the specified EntityResolver<T> will resolve the given entity to.

Return to top
Pokaż: