EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MobileServiceCollectionView<T>.IList.Clear Method

Removes all the items from the list.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

void IList.Clear()

Implements

IList.Clear()

Zawartość społeczności

Pokaż: